ลำโพง [Speaker]

posted on 28 Aug 2010 23:06 by creamie

       ลำโพง เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเสียง ซึ่งดิฉันเองก็เป็นคนที่ชอบใช้เสียงในการสื่อสารอยู่ทั่วไปๆ เหมือนกับคนอื่นๆ แต่สิ่งที่ดิฉันชอบมากๆ เลยก็คือการใช้เสียงในการสื่อสารสื่ออารมณ์จากเนื้อเพลงไปยังผู้ฟังทุกๆ คน เพราะดิฉันเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเป็นที่สุด ลำโพงนั้นมี 2 ชนิด ได้แก่ 1) ลำโพงแบบขยายเสียงในตัว จะมีปุ่มสำหรับปรับเสียงต่างๆ เช่น ปรับความดัง-เบา ปรับระดับความดังของเสียงทุ้ม ปรับระดับความดังของเสียงแหลม เป็นต้น ซึ่งดิฉันเอง เนื่องจากที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้ว ดิฉันยังต้องฝึกร้องเพลงให้ไพเราะ โดยการฝึกหัดปรับคีย์เสียงตัวเองให้เข้ากับเพลง และฝึกร้องในคีย์ที่เป็นของตัวเองตามแบบฉบับของตัวเอง ดิฉันจึงสามารถบังคับปรับเสียงตัวเองให้ดัง-ค่อยและสูง-แหลมตามต้องการได้ 2) ลำโพงแบบไม่มีวงจรขยายเสียง ก็คือจะมีกรวยของลำโพงที่ใช้ภายในตัวลำโพง ลำโพงชนิดนี้ต้องใช้การ์ดเสียงที่มีวงจรขยายเสียงสำหรับขยายเสียงออกลำโพง เช่นกันกับดิฉัน เพราะดิฉันเองถ้าจะร้องเพลงให้ไพเราะและดังมากๆ คงเป็นไปไม่ได้แน่ๆ และดิฉันเองก็มีเสียงไม่ดังมากนัก ที่จะพอให้ผู้ฟังฟังได้ถนัดหู ดังนั้น จึงต้องมีไมโครโฟนเป็นตัวช่วย และเสียงต้องไม่แตก เป็นการเพิ่มอรรถรสในการฟังได้เป็นอย่างดีทีเดียว

Comment

Comment:

Tweet